Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Cultura -> Activitats culturals periòdiques

Activitats culturals periòdiques curs 2014-2015

Tornar Imprimir

L'Àrea de Cultura des de fa ja molts anys ofereix una oferta variada d'activitats: TABAL I DOLÇAINA, DANSA VALENCIANA, PINTURA I DIBUIX (per a adults i xiquets), BALLS DE SALÓ (per a adults i xiquets).

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ:
A partir del dilluns 15 de setembre en horari habitual del CIJ.

Per a la matriculació serà necessari recollir CITA PREVIA els dies 11 i 12(matí i vesprada) i 13 (matí) al CIJ o al Centre Cultural Enric Valor. No obstant això, es continuaran les inscripcions fins esgotar places. Així mateix si no s'aconsegueix el mínim de participants per torn, l'Ajuntament es reserva el dret d'anul·lar-lo

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
- fotocòpia D.N.I (en cas de menors del pare/mare/tutor)
- fotocòpia compter bancari.(els antics alumnes sols durán esta documentació)

TARIFES:

Activitat

Tarifa trimestral

Tarifa reduïda

Tabal i dolçaina

36€/trimestre

27€/trimestre

Dansa valenciana

36€/trimestre

27€/trimestre

Pintura i dibuix adults

60€/trimestre

45€/trimestre

Pintura i dibuix infantil

36€/trimestre

27€/trimestre

Balls de saló adults

48€/trimestre

36€/trimestre

Balls de saló infantil

36€/trimestre

27€/trimestre

En totes les activitats periòdiques (trimestrals) s'aplicarà un 25% de descompte en el cas de persones jubilades i famílies nombroses, circumstància que hauran d'acreditar.

FORMA DE PAGAMENTS I PERÍODES:

En el moment de la inscripció i, per a confirmar-la, s'abonarà en l'entitat bancària que l'Ajuntament l'indique la quota corresponent al 1r trimestre del curs 2014-2015 i s'haurà d'entregar al CIJ el corresponent justificant pagat en el termini de 3 dies, contadors des de la data d'inscripció. El pagament de les activitats és trimestral i per domiciliació bancària.

Les sol·licituts d'alta i baixa de l'activitat, hauràn de presentar-se del dia 1 al 10 de l'últim mes de cada trimestre del curs, sortint efecte en el trimestre següent al de la seua presentació.

La no presentació en les oficines municipals (CENTRE INFORMACIÓ JUVENIL) de la sol·licitud de baixa, determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es